Fun shot of Mac DeMarco. 4KnotsFest 2014. 7.12.2014 #macdemarco #4knots #silhouette #cigarrette

Fun shot of Mac DeMarco. 4KnotsFest 2014. 7.12.2014 #macdemarco #4knots #silhouette #cigarrette